skip to Main Content
Lotte Schmidt

Lotte er ny hjælper på serviceholdet, og hun deltager, da hendes kæreste Jacob Nielsen cykler med i år, og så vil hun gerne støtte det gode formål for cykelprojektet.

Back To Top