skip to Main Content

Cykelholdet Team Rotary Nordsjælland

Cykelholdet Team Rotary Nordsjælland er skabt af Hillerød Christian IV Rotary Klub i 2014 og siden 2017 også i samarbejde med Halsnæs Rotary Klub for at udbrede kendskabet til velgørenhedsprojektet i hele Nordsjælland. Formålet er at rejse midler til sociale- og sundhedsmæssige velgørende projekter og formål, både lokalt og internationalt – og have det sjovt samtidigt!

Team Rotary Nordsjælland nyder stor lokal eksponering, en eksponering som påbegyndes ved årsskiftet, hvor den officielle træning starter, – og kulminerer ved ankomsten til Paris. Projektet bliver fulgt tæt af den lokale presse og af en masse venner i de sociale medier.

Projektets økonomi er sammensat således, at de enkelte deltagere betaler et deltagergebyr for at være med på holdet og deltage i alle aktiviteterne, herunder naturligvis også til dækning af omkostninger i forbindelse med overnatning og forplejning ned igennem Europa.

Ud over ryttere søger Team Rotary Nordsjælland ligeledes samarbejdspartnere som via sponsorater støtter projektet og samtidig bliver en del af dette spændende netværk, skubber lidt til virksomhedens sociale og humanitære profil og endelig får eksponering gennem reklamer på cykelholdets beklædning, website, sociale medier, etc.

Igennem årene er det lykkedes Team Rotary Nordsjælland at rejse mange midler til de gode formål, og vi håber, at vi i 2019 kan rejse 200.000 kr.

Det er derfor vores håb, at det beskrevne projekt og formål kan få dig til at støtte op om Team Rotary Nordsjælland, enten som rytter, crew eller samarbejdspartner.

Herunder kan du finde listen over uddelte midler i perioden 2014-2018.

Uddeling af TEAM ROTARY NORDSJÆLLANDSs midler. Uddelt til dd.  1.226.635
TOUR 2018
Vågetjenesten Hillerød 4.500
Foreningen Go Together 5.000
3F/Tib 5.000
Hillerød Kvindekrisecenter 12.000
Mødrehjælpen Hillerød 10.000
Fit for Kids Hillerød 4.000
Tandemklubben Nordsjælland 7.299
Frivilligcenter Hillerød 9.500
Salto 5.000
Ventilen 7.000
Menighedsplejen i Ullerød 7.000
Skanselyets Venner 5.000
Polio- og Ulykkespatientfor. 7.054
Jul for alle i Hillerød 7.000
Alzheimerforeningen 5.000
Bedre Psykiatris lokalafdeling for Hillerød, Allerød, Gribskov og Halsnæs 7.000
Østfestivalen 2019 12.000
Julemærkehjemmet 80.000
I ALT FRA 2018 UDBETALT I 2018/2019 199.353
TOUR 2017
Røde Kors Vågetjenesten 7.000
Styrk din krop 8.700
Vi har mistet et barn 8.000
3F TIB 5.000
Hillerød Kvindekrisecenter 11.000
Mødrehjælpen 10.000
Hillerød Skakklub 5.000
Nordsjællands Offerrådgivning 5.000
FCH Selvhælp & trivselsgrupper 5.500
SIND Nordsjælland Anonym rådgivning 5.500
Bisiddergruppen Nordsjælland 2.500
FCH Termokander 5.250
Klub Vest Hillerød 6.000
DH Hillerød 1.900
Ammar 8.000
Polio- og Ulykkespatientfor. 4.000
Fodbold Academy 10.000
Alzheimerforeningen 7.500
Kong Hardeknud Trop 5.000
Østfestivalen 2018 10.000
Julemærkehjemmet 100.000
I ALT FRA 2017 UDBETALT I 2017/2018 225.350
TOUR 2016
Rotary Schelterbox, Hahiti  25.000
PROBA Prostatakræft foreningen  100.000
Julemærkehjemmet, Ølsted Generel støtte  100.000
Mødrehjælpen Julekoncert 5.000
FrivilligCenter Hillerød Selvhjælp og trivselsgrupper for børn  10.000
Forældreforeningen Vi har mistet et barn 10.000
Foreningen SALTO Aktiviteter for småbørnsfamilier 11.000
Frederiksborg efterløns- og pensionistklub Tilskud til bustur 5.000
SIND Hillerød Stålbordplade med vask/armatur 10.000
SIND Nordsjælland Anonym rådgivning 5.500
Veteranstøtten Aktiviteter i Nordsjælland 5.000
Hillerød Kvindekrisecenter Tur til Legoland 5.000
Mødrehjælpen Hillerød Den rullende Kagemand 20.000
Skleroseforeningen Nordsj. øst Tilskud til legolandtur 7.000
Lænken Hillerød Åbent Hus arr. 5.000
Polio- og Ulykkespatientfor. Åbent arrangement 6.000
Dansk Blindesamfund – tandem Støtte til 40-års jubilæum 4.200
Nordsj. offerrådgivning Uddannelse af frivillige 5.000
FrivilligCenter Hillerød Frivilligbørs 2017 20.000
Bisiddergruppen nordsj. Kursus for bisiddere 5.000
Grønnevang Kirke Aktiviteter i Caféen 2.000
Røde Kors Hillerød Oprettelse af Vågetjeneste 7.000
Klub Vest Hillerød Mad 2 x månedligt og arr. 12.000
Bydelsmødrene i H Østby Trehjulede cykler 8.000
Alzheimersforeningen Off. støttearr. og foredrag 5.000
I ALT FRA 2016 UDBETALT I 2016/2017  397.700
TOUR 2015
Mødrehjælpen Julekoncert  5.000
Dansk Blindesamfund Deltagelse i Handicap Tour de Bornholm  15.655
FrivilligCenter Hillerød Selvhjælp til børn/unge og børn/forældre  12.500
Ventilen Hillerød Støtte til aktiviteter  5.000
Skanselyet Plejecenter Inventar til sanserum for demente  28.882
OK klubben Hillerød Sommerudflugt for seniorklubben  5.000
Mødrehjælpen i Hillerød Den rullende Kagemand  20.000
Efterlønsklubben hos 3F Udfulgt til Gavnø  5.000
Hillerød Kvindekrisecenter Fællestur til BON BON land  8.000
Rotary Polio END NOW  50.000
Sophienborgs Venner Sangbøger  6.800
FMKB Transport af kræftramte børn  2.000
Hjerteforeningen Cykeevent på torvet  1.000
Kurdisk Forening Fest for interation  9.000
Drabantgarden Nye bannere til signalhorn  5.000
FMKB Transport af kræftramte børn  2.000
Grønnevang Kirke Udflugt for flygtninge  9.000
I ALT FRA 2015 UDBETALT I 2016  189.837
TOUR 2014
Unge i østbyen Udflugt juletur  ungdomsklub  16.000
Pensionistklub Fest for mindre bemidlede pensionister  2.500
PTU Hjælp til trafikofre  10.000
Dansk Blindesamfund Betaling af tandemcykel  22.000
SIND Komfur, el-installation, rygerapo  18.595
Ventilen Opstart af klub for unge enlige  3.000
Mødrehjælpen i Hillerød Den Rullende Kagemand  20.000
Natteravne Generel støtte  10.000
Hjernesagen Hjælp til vælgemøder  15.000
FrivilligCenter Hillerød Lydanlæg  25.000
Klub Vest Opstart af madklub Røde Kors  15.000
Hjerteforeningen Udflugt tilskud  5.000
Depressionsforeningen Depressionsforeningen  2.500
Dansk Handicap Hillerød Afholdelse af valgmøde med handicaptema  2.500
Hillerød Motionsvenner Opstart af nye klub  5.000
Ønskefonden Generel støtte  10.000
Motion for Sindet  10.000
FrivilligCenter Hillerød Afvikling af FrivilligBørs  10.000
Skanselyet Plejecenter PC/lydanlæg til filmklub  2.500
Vennepunktet Opstartstilskud  2.500
Rotary Hjælpefond NEPAL  20.000
Hillerød Kvindekrisecenter Fællestur til BON BON land  10.000
I ALT FRA 2014 UDBETALT I 2015  237.095

 

Back To Top