skip to Main Content

Cykelholdet Team Rotary Nordsjælland

Cykelholdet Team Rotary Nordsjælland er skabt af Hillerød Christian IV Rotary Klub i 2014 og siden 2017 også i samarbejde med Halsnæs Rotary Klub for at udbrede kendskabet til velgørenhedsprojektet i hele Nordsjælland. Formålet er at rejse midler til sociale- og sundhedsmæssige velgørende projekter og formål, både lokalt og internationalt – og have det sjovt imens!

Team Rotary Nordsjælland nyder stor lokal eksponering, en eksponering som påbegyndes ved årsskiftet, hvor den officielle træning starter, – og kulminerer ved ankomsten til Paris. Projektet bliver fulgt tæt af den lokale presse og af en masse venner i de sociale medier.

Projektets økonomi er sammensat således, at de enkelte deltagere betaler et deltagergebyr for at være med på holdet og deltage i alle aktiviteterne, herunder naturligvis også til dækning af omkostninger i forbindelse med overnatning og forplejning ned igennem Europa.

Ud over ryttere søger Team Rotary Nordsjælland ligeledes samarbejdspartnere som via sponsorater støtter projektet og samtidig bliver en del af dette spændende netværk, skubber lidt til virksomhedens sociale og humanitære profil og endelig får eksponering gennem reklamer på cykelholdets beklædning, website, sociale medier, etc.

Som resultat af turen i 2023, forventer vi at indsamle omkring 125.000 kr. til de gode formål.

Det er derfor vores håb, at det beskrevne projekt og formål kan få dig til at støtte op om Team Rotary Nordsjælland, enten som rytter, crew eller samarbejdspartner.

Herunder kan du finde listen over uddelte midler i perioden 2014-2019.

 

Uddeling af TEAM ROTARY NORDSJÆLLANDSs midler. Uddelt til dd. 1.594.335
TOUR 2022
Julemærkehjemmet Kildemose 70.000
Foreninger i Halsnæs Via Halsnæs Frivilligcenter
Kvinder Fri af Vold – rådgivning for voldsramte kvinder 10.000
Halsnæs filosoferer kulturforening 10.000
Knud Rasmussens Gruppen – spejderkorps 10.000
Karl-E – kultursted 10.000
Tothaven Donationen går specifik til deres gode arbejde for at få sårbare unge i frivilligt arbejde 10.000
Arresøcenteret – spejderkorps 10.000
LOMK – motionsklub 10.000
Foreninger i Hillerød Via Hillerød Frivilligcenter
Lokalsamarbejdet SIND-huset Inventar og bærbar PC  i forbindelse med istandsættelse af lokaler i SIND-huset 8.000
Cykelindsats for fordrevne ukrainere – Frivilligcenter Hillerød Cykelhjelme, -veste og reflekser til ukrainske flygtninge, der modtager en cykel 10.000
Skanselyets Venner Tilskud til café-eftermiddag med sang og lagkage for beboere på plejehjemmet Skanselyet 2.500
Mødrehjælpen Hillerød “Den rullende kagemand” – fødselsdagshjælp til familier med børn i alderen 3-14 år 12.000
Foreningen Østfestival Bidrag til afvikling af Østfestival 10.000
Hillerød Kvindekrisecenter Fællesspisning, kreative aktiviteter og fejring af højtider for kvinder og børn, der bor på centret 10.000
Natteravnene Hillerød Kursus for frivillige natteravne med Dorthe Sigfusson fra Hverdagens Helte 7.500
Forældregruppen bag “Rollespil for unge med autisme” Støtte til kontingentbetaling for familier 10.000
I ALT FRA 2022 UDBETALT I 2022/2023 210.000
TOUR 2021 Aflyst grundet COVID-19
TOUR 2020 Aflyst grundet COVID-19
TOUR 2019
Foreninger i Halsnæs
Patientforeningsnetværket Halsnæs Åbent borgermøde for hele kommunen med oplæg fra Jes Dige om “Børn som pårørende” 14.000
Veterancafé Halsnæs Foredrag om en kvindelig veteran fra Afhanistan ved forfatter Susanne Lykke 3.000
Forældrenetværket for ordblinde og svagt læsende børn Foredrag med Martin Richardt om ordblindhed, der blev afholdt den 31. januar 2020 2.500
SIND Halsnæs Offentligt foredrag på “Sindets dag” med musiker og sangskriver Mathilde Falck 5.000
Selvhjælp Foredragsholder til et arrangement om “Hvad sker der, når folk mødes” (gruppedynamikker) 3.000
Halsnæs Filosoferer Ekstern foredragsholder til samtalesalon om sorg 2.000
Kulturmand Halsnæs Kulturelle oplevelser både i og udenfor lokalområdet 4.000
Frivilligforeningen Maglehøj Tilskud til workshop for Maglehøjs frivillige 2.500
Radio 10 FM Arrangement for de frivillige, der arbejder på radioen 2.000
Selvhjælpsgruppen ‘Som vi er’ Afholdelse af forskellige foredrag om handikappedes udfordringer. 2.000
Foreninger i Hillerød
Veteranprojekt Grønland 2.500
Vågetjenesten Hillerød – Røde kors Taxi kørsel for vågerne, i ydre dele af kommunen, når de skal t/r, hvis der ikke er offentlig transport 7.000
3F/Tib – Pensionerede tømrer/snedkere Tilskud til 5-dagea bustur til Leipzig for medlemmerne, 45 personer er tilmeldte – tilskud til 2-timers sejltur på floden Saale incl. middag og musik 5.000
Hillerød Kvindekrisecenter Fællestur til Knuthenborg Safari Park med overnatning for ca. 6 kvinder, 8-10 børn, 2 personaler og 2-3 frivillige. 12.000
Mødrehjælpen Hillerød Lokalforening ”Den rullende kagemand”, – fødselsdagshjælp til børn. (10 fødselsdage af kr. 1000,- til mad, pynt, gaver, m.v.) 10.000
Østbyens Pensionistklub Foredrag v/Kim Wilsborg. Foredraget består af historier om spændende oplevelser ved Victusgame.
Lærke Poulsen foredrag om mecicintilskud
7.000
Frivilligcenter Hillerød El-ladcykel med frivilligcentrets logo – kampagnecykel til brug ved synlighedsevents og informationsmøder i og omkring Hillerød for frivilligcenterets medlemmer. 14.000
SIND-huset Indkøb af 8 håndterbare plast klapborde til brug ved aktiviteter i huset. 6.500
Østfestival 2020 Tilskud til det samlede budget til Østfestivalen – særligt fokus på aktiviteter for unge i alderen 13-18 år 10.000
Salto – familieaktiviteter i Hillerød Søger støtte til lønmidler til en værtindefunktion i SALTO’s legestue. Værtinden skal også fungere som kontaktperson ved henvendelser fra f.eks. sundhedsplejen eller Hillerød Kvindekrisecenter. 11.000
SAND Nordsjælland Transportudgifter ifm. deres møder i bestyrelsen og ved møder, hvor de repræsenterer de hjemløse politisk og oplysningsmæssigt 4.500
I ALT FRA 2019 UDBETALT I 2019/2020 129.500
TOUR 2018
Vågetjenesten Hillerød 4.500
Foreningen Go Together 5.000
3F/Tib 5.000
Hillerød Kvindekrisecenter 12.000
Mødrehjælpen Hillerød 10.000
Fit for Kids Hillerød 4.000
Tandemklubben Nordsjælland 7.299
Frivilligcenter Hillerød 9.500
Salto 5.000
Ventilen 7.000
Menighedsplejen i Ullerød 7.000
Skanselyets Venner 5.000
Polio- og Ulykkespatientfor. 7.054
Jul for alle i Hillerød 7.000
Alzheimerforeningen 5.000
Bedre Psykiatris lokalafdeling for Hillerød, Allerød, Gribskov og Halsnæs 7.000
Østfestivalen 2019 12.000
Julemærkehjemmet 80.000
I ALT FRA 2018 UDBETALT I 2018/2019 199.353
TOUR 2017
Røde Kors Vågetjenesten 7.000
Styrk din krop 8.700
Vi har mistet et barn 8.000
3F TIB 5.000
Hillerød Kvindekrisecenter 11.000
Mødrehjælpen 10.000
Hillerød Skakklub 5.000
Nordsjællands Offerrådgivning 5.000
FCH Selvhælp & trivselsgrupper 5.500
SIND Nordsjælland Anonym rådgivning 5.500
Bisiddergruppen Nordsjælland 2.500
FCH Termokander 5.250
Klub Vest Hillerød 6.000
DH Hillerød 1.900
Ammar 8.000
Polio- og Ulykkespatientfor. 4.000
Fodbold Academy 10.000
Alzheimerforeningen 7.500
Kong Hardeknud Trop 5.000
Østfestivalen 2018 10.000
Julemærkehjemmet 100.000
I ALT FRA 2017 UDBETALT I 2017/2018 230.850
TOUR 2016
Rotary Schelterbox, Hahiti 25.000
PROBA Prostatakræft foreningen 100.000
Julemærkehjemmet, Ølsted Generel støtte 100.000
Mødrehjælpen Julekoncert 5.000
FrivilligCenter Hillerød Selvhjælp og trivselsgrupper for børn 10.000
Forældreforeningen Vi har mistet et barn 10.000
Foreningen SALTO Aktiviteter for småbørnsfamilier 11.000
Frederiksborg efterløns- og pensionistklub Tilskud til bustur 5.000
SIND Hillerød Stålbordplade med vask/armatur 10.000
SIND Nordsjælland Anonym rådgivning 5.500
Veteranstøtten Aktiviteter i Nordsjælland 5.000
Hillerød Kvindekrisecenter Tur til Legoland 5.000
Mødrehjælpen Hillerød Den rullende Kagemand 20.000
Skleroseforeningen Nordsj. øst Tilskud til legolandtur 7.000
Lænken Hillerød Åbent Hus arr. 5.000
Polio- og Ulykkespatientfor. Åbent arrangement 6.000
Dansk Blindesamfund – tandem Støtte til 40-års jubilæum 4.200
Nordsj. offerrådgivning Uddannelse af frivillige 5.000
FrivilligCenter Hillerød Frivilligbørs 2017 20.000
Bisiddergruppen nordsj. Kursus for bisiddere 5.000
Grønnevang Kirke Aktiviteter i Caféen 2.000
Røde Kors Hillerød Oprettelse af Vågetjeneste 7.000
Klub Vest Hillerød Mad 2 x månedligt og arr. 12.000
Bydelsmødrene i H Østby Trehjulede cykler 8.000
Alzheimersforeningen Off. støttearr. og foredrag 5.000
I ALT FRA 2016 UDBETALT I 2016/2017 397.700
TOUR 2015
Mødrehjælpen Julekoncert 5.000
Dansk Blindesamfund Deltagelse i Handicap Tour de Bornholm 15.655
FrivilligCenter Hillerød Selvhjælp til børn/unge og børn/forældre 12.500
Ventilen Hillerød Støtte til aktiviteter 5.000
Skanselyet Plejecenter Inventar til sanserum for demente 28.882
OK klubben Hillerød Sommerudflugt for seniorklubben 5.000
Mødrehjælpen i Hillerød Den rullende Kagemand 20.000
Efterlønsklubben hos 3F Udfulgt til Gavnø 5.000
Hillerød Kvindekrisecenter Fællestur til BON BON land 8.000
Rotary Polio END NOW 50.000
Sophienborgs Venner Sangbøger 6.800
FMKB Transport af kræftramte børn 2.000
Hjerteforeningen Cykeevent på torvet 1.000
Kurdisk Forening Fest for interation 9.000
Drabantgarden Nye bannere til signalhorn 5.000
FMKB Transport af kræftramte børn 2.000
Grønnevang Kirke Udflugt for flygtninge 9.000
I ALT FRA 2015 UDBETALT I 2016 189.837
TOUR 2014
Unge i østbyen Udflugt juletur  ungdomsklub 16.000
Pensionistklub Fest for mindre bemidlede pensionister 2.500
PTU Hjælp til trafikofre 10.000
Dansk Blindesamfund Betaling af tandemcykel 22.000
SIND Komfur, el-installation, rygerapo 18.595
Ventilen Opstart af klub for unge enlige 3.000
Mødrehjælpen i Hillerød Den Rullende Kagemand 20.000
Natteravne Generel støtte 10.000
Hjernesagen Hjælp til vælgemøder 15.000
FrivilligCenter Hillerød Lydanlæg 25.000
Klub Vest Opstart af madklub Røde Kors 15.000
Hjerteforeningen Udflugt tilskud 5.000
Depressionsforeningen Depressionsforeningen 2.500
Dansk Handicap Hillerød Afholdelse af valgmøde med handicaptema 2.500
Hillerød Motionsvenner Opstart af nye klub 5.000
Ønskefonden Generel støtte 10.000
Motion for Sindet 10.000
FrivilligCenter Hillerød Afvikling af FrivilligBørs 10.000
Skanselyet Plejecenter PC/lydanlæg til filmklub 2.500
Vennepunktet Opstartstilskud 2.500
Rotary Hjælpefond NEPAL 20.000
Hillerød Kvindekrisecenter Fællestur til BON BON land 10.000
I ALT FRA 2014 UDBETALT I 2015 237.095

 

Back To Top