skip to Main Content

Søg støtte fra Team Rotary Nordsjælland Puljen 2018

Det er nu tid til uddeling af de midler, som er indsamlet i forbindelse med cykelprojektet Team Rotary Nordsjællands tur til Paris i 2018. Formålet med projektet er at oprette en pulje med økonomiske midler, der specifikt er rettet mod at støtte sociale foreninger eller grupper. Pengene fordeles af et udvalg med repræsentanter fra Hillerød Christian IV Rotaryklub og Frivilligcenter Hillerød.

Ansøgningerne skal ikke opfylde nogen formkrav, men indeholde en kort og præcis beskrivelse af den aktivitet, der søges støtte til, herunder formål og budget, samt oplysninger om ansøgers identitet, cpr.nr. eller cvr.nr, adresse e-mail og telefonnummer samt bankkontonummer. Idrætsforeninger kan ikke modtage støtte fra puljen. Hvis du vil vide mere om, hvordan du søger, kan du se mere her.

Ansøgninger sendes til rotary@frivilligcenter-hillerod.dk. Sidste frist for ansøgninger er tirsdag 4. december 2018.

Tildelte midler overrækkes til modtagerne ved en reception mandag 17. december 2018 kl. 17:30 i Frivilligcenter Hillerød.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top